Nieuws & wetgeving uit de vastgoedsector

Welkom bij Immo D’hondt 

 
Immo D’hondt is jouw lokale vastgoedexpert in regio Vlaamse Ardennen. Ons team is als een familie, letterlijk en figuurlijk! Zowel in een familie als bij een vastgoedmakelaar zijn vertrouwen en eerlijkheid enorm belangrijk. Als koper of verkoper wil je weten waar je aan toe bent. dat vertellen wij jou graag aan de hand van een realistische schatting, advies op maat en professionele begeleiding.
Klaar om jouw pand in de kijker te zetten? Wij alvast wel!
 

Nieuws & wetgeving uit de vastgoedsector

 

Een vraag die de CIB studiedienst af en toe krijgt, is of de plaatsing van zonnepanelen beschouwd kan worden als een energiebesparend werk, zodat men op eender welk tijdstip een minnelijk akkoord kan bereiken over een aangepaste huurprijs?

Wanneer is de Pachtwet van toepassing?

maandag, 04 mei 2020 00:00

Om van een pachtovereenkomst te kunnen spreken, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn die worden uiteengezet in de artikelen 1 en 2 van de Pachtwet. Hierbij gaat de verpachter de verbintenis aan om het genot van zijn landeigendom tijdelijk af te staan aan de pachter.

Dit contract geldt voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik dat de pachter 65 jaar zal zijn en zijn huidige leeftijd. Deze vaste periode, die minstens 27 jaar moet omvatten, garandeert de volledige loopbaan van de gebruiker. De boer mag dus maximaal 38 jaar oud zijn bij afsluiting van de loopbaanpacht.

Stel: een eigenaar wil zijn woning verkopen, terwijl deze woning nog verhuurd is. Waarmee moeten koper en verkoper zoal rekening houden ? Het Vlaams Woninghuurdecreet biedt antwoord.

Volgens het Vlaams Woninghuurdecreet is het opmaken van een plaatsbeschrijving bij het begin van de woninghuurovereenkomst nog steeds verplicht. Nieuw is dat er voortaan ook een bindende regeling bestaat rond de uittredende plaatsbeschrijving. Wat zijn nu de regels bij de intredende en uittredende plaatsbeschrijving?

In principe kan de huurprijs niet zomaar worden gewijzigd door de verhuurder of huurder. Bij huurovereenkomsten van korte duur ligt de huurprijs altijd vast en is een herziening dus onmogelijk. Voor wat negenjarige huurcontracten (en huurcontracten met een langere looptijd) betreft, voorziet artikel 35 van het Vlaams Woninghuurdecreet in een bijzondere regeling. De huurprijsherziening kan zowel via akkoord tussen de partijen als via gerechtelijke weg. Hier focussen we op de huurprijsherziening via de rechter.