Wat moet je weten over de loopbaanpacht?
maandag, 04 mei 2020 00:00

Dit contract geldt voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik dat de pachter 65 jaar zal zijn en zijn huidige leeftijd. Deze vaste periode, die minstens 27 jaar moet omvatten, garandeert de volledige loopbaan van de gebruiker. De boer mag dus maximaal 38 jaar oud zijn bij afsluiting van de loopbaanpacht.

Op het einde van de loopbaanpacht kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed beschikken zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten. De verpachter kan dus vrij beslissen wat hij wil: verkopen, verpachten aan een andere boer, enz. Voor de pachter die met pensioen gaat en zijn bedrijf wil overlaten, kan dat dus wel problematisch zijn.

Wanneer de pachter in het bezit van het goed wordt gelaten na het einde van de loopbaanpacht, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar. Deze stilzwijgende verlenging kan zonder enige formaliteit worden stopgezet zowel door de pachter als door de verpachter.

Bij het toestaan van een loopbaanpacht weet de verpachter dat hij de pachter voor de ganse duur van diens loopbaan zal moeten dulden. Toch heeft deze pachtvorm ook enkele voordelen voor de verpachter:

  • Op voorwaarde dat de overeenkomst bij authentiek geschrift werd vastgelegd, mag de verpachter een pachtprijs vragen die 50% hoger ligt dan de normale maximumpachtprijs voor gronden en 25% hoger dan de normale maximumpachtprijs voor gebouwen.
  • De verpachter geniet een fiscaal voordeel in die zin dat de pachtgelden slechts belastbaar zijn ten belope van de onroerende voorheffing.
  • Bij het einde van de loopbaanpacht kan de eigenaar vrij over zijn goederen beschikken.

(Bron: CIB studiedienst)

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.