Nieuws & wetgeving uit de vastgoedsector

Welkom bij Immo D’hondt 

 
Immo D’hondt is jouw lokale vastgoedexpert in regio Vlaamse Ardennen. Ons team is als een familie, letterlijk en figuurlijk! Zowel in een familie als bij een vastgoedmakelaar zijn vertrouwen en eerlijkheid enorm belangrijk. Als koper of verkoper wil je weten waar je aan toe bent. dat vertellen wij jou graag aan de hand van een realistische schatting, advies op maat en professionele begeleiding.
Klaar om jouw pand in de kijker te zetten? Wij alvast wel!
 

Nieuws & wetgeving uit de vastgoedsector

 

Hoe zit het met de juridische bekwaamheid van een gefailleerde inzake vastgoed?
woensdag, 03 juni 2020 00:00

De handelaar die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, kan failliet worden verklaard (artikel 2 Faill.W.). Het faillissement kan worden uitgesproken op aangifte van de gefailleerde of op dagvaarding van de schuldeisers of het openbaar ministerie. In het faillissementsvonnis wordt een rechter-commissaris aangewezen, alsook één of meerdere curatoren.

De faillietverklaring leidt niet tot de handelingsonbekwaamheid van de gefailleerde, maar heeft wel gevolgen voor het beheer van zijn vermogen. Vanaf de dag van faillietverklaring tot aan de sluiting van het faillissement, verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer over zijn goederen (artikel 16 Faill.W.). De gefailleerde kan bijgevolg geen onroerende goederen meer aan- of verkopen, noch kan hij huurovereenkomsten afsluiten zonder de tussenkomst van de curator (en de rechtbank van koophandel). De overeenkomsten die door de gefailleerde worden afgesloten na datum van faillissement zijn niet nietig, maar zijn niet tegenstelbaar aan de boedel (artikel 16 Faill.W.).

Waar kan men terugvinden of iemand failliet verklaard werd?

Elk vonnis van faillietverklaring wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (artikel 38 Faill.W.). De medecontractant wordt dus geacht op de hoogte te zijn. 

Ook de vastgoedmakelaar moet nagaan of er een dergelijke publicatie bestaat over zijn opdrachtgever en de kandidaat-kopers of -huurders. De opzoeking kan gebeuren op naam via de link www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm. Laat de vastgoedmakelaar dit na, dan komt zijn aansprakelijkheid in het gedrang.

(Bron: Kennisbank CIB)