Nieuws & wetgeving uit de vastgoedsector

Welkom bij Immo D’hondt 

 
Immo D’hondt is jouw lokale vastgoedexpert in regio Vlaamse Ardennen. Ons team is als een familie, letterlijk en figuurlijk! Zowel in een familie als bij een vastgoedmakelaar zijn vertrouwen en eerlijkheid enorm belangrijk. Als koper of verkoper wil je weten waar je aan toe bent. dat vertellen wij jou graag aan de hand van een realistische schatting, advies op maat en professionele begeleiding.
Klaar om jouw pand in de kijker te zetten? Wij alvast wel!
 

Nieuws & wetgeving uit de vastgoedsector

 

Kan een kandidaat-koper tijdens een echtscheidingsprocedure een onroerend goed aankopen zonder dat de ex-echtgenoot bij die aankoop moet tussenkomen?
dinsdag, 16 juni 2020 00:00

Als vastgoedmakelaar krijg je ongetwijfeld regelmatig de vraag of een kandidaat-koper tijdens een echtscheidingsprocedure een onroerend goed kan aankopen zonder dat de ex-echtgenoot daar nog in tussen hoeft te komen. Hoe zit de vork aan de steel?

Gehuwd onder welk huwelijksstelsel ?

Wanneer de echtscheiding van een kandidaat-koper nog hangende is stelt zich de vraag onder welk huwelijksstelsel de kandidaat-koper gehuwd is.

Indien de kandidaat-koper gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen stelt er zich geen probleem en kan de echtgenoot zelf iets aankopen zonder dat de ex-echtgenoot dient tussen te komen.

Wanneer de kandidaat-koper gehuwd is onder het wettelijk stelsel dan ligt dit anders. In dat geval dient de ex-echtgenoot waarmee de echtscheidingsprocedure nog loopt tussen te komen en akkoord te gaan met de aankoop. 

Wenst de kandidaat-koper het onroerend goed aan te kopen met eigen gelden die hij al had voor het huwelijk of tijdens het huwelijk door middel van schenking of testament dan kan hij dit aankopen als eigen onroerend goed mits uitdrukkelijke vermelding van onroerende wederbelegging in de verkoopovereenkomst. De andere echtgenoot zal de aankoopakte met die verklaring erin mee moeten ondertekenen.

Vanaf wanneer is er geen beletsel meer?

Vanaf het definitief worden van de echtscheiding kan een kandidaat-koper een onroerend goed alleen aankopen zonder dat de ex-echtgenoot daarin nog moet betrokken worden. 

Na verloop van de beroepstermijn krijgt het echtscheidingsvonnis kracht van gewijsde en kan dit als definitief worden beschouwd.

Tegenover derden is het echtscheidingsvonnis daarentegen slechts tegenstelbaar vanaf de overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand.

De griffier van de rechtbank stuurt hiertoe binnen één maand – na het in kracht van gewijsde treden van het vonnis – een uittreksel van het beschikkend gedeelte van het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het huwelijk voltrokken werd, met verzoek tot overschrijving in het register van de burgerlijke stand.

De ambtenaar heeft één maand tijd om het beschikkend gedeelte van het vonnis over te schrijven in de registers.

Vereffening-verdeling afwachten?

Wanneer de kandidaat-koper definitief gescheiden is stelt er zich dus geen probleem meer om het compromis te ondertekenen en de verkoopakte te verlijden. De ex-echtgenoot dient niet meer tussen te komen bij de verkoop. Dat de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel op dat moment nog lopende is, vormt geen obstakel. 

Wel is het mogelijk dat de koper de vereffening-verdeling dient af te wachten alvorens over voldoende middelen te beschikken om de aankoop te kunnen financieren. Het geld dat de kandidaat-koper heeft en in gemeenschappelijke of onverdeelde vermogensbestanddelen zit, kan in afwachting van die verdeling weleens vastzitten en dus nog niet door de koper gebruikt worden. De kandidaat-koper dient zich dus vóór het ondertekenen van de verkoopovereenkomst goed te informeren over welke middelen deze beschikt vóór de vereffening -verdeling en welke lening er eventueel mogelijk is.

(Bron: CIB studiedienst)