Vastgoedbeheer

SYNDICUS

Als syndicus staat IMMO D'HONDT in voor het administratief, financieel en technisch beheer van een mede eigendom. Bij IMMO D'HONDT kan u terecht voor mede eigendommen met maximum 20 kavels.

RENTMEESTERSCHAP

Als rentmeester beheert IMMO D'HONDT uw particuliere vastgoedportefeuille of de portefeuille van uw vastgoedvennootschap. Wij nemen alle taken van u over: herverhuring, administratie, financieel beheer (indexaanpassingen, kostenberekening...) Zo heeft u alvast een pak zorgen minder!